» » Информация о предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Николаеве

Информация о предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Николаеве

Информация о предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Николаеве
Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р. № 389, введено в дію з 1 липня 2015 року.

Якщо до цієї дати пільговики користувались пільгами, передбаченими відповідними законодавчими актами, незалежно від доходу сім’ї, то відповідно до норм зазначеного вище урядового рішення певна категорія пільговиків має право на користування пільгами з врахуванням доходу, а саме:
– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3;
– дружини (чоловіки) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
– учасники війни;
– особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
– вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
– жертви нацистських переслідувань;
– ветерани праці;
– багатодітні сім’ї;
– дитячі будинки сімейного типу;
– прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
– діти війни;
– батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
– особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

Для визначення права на отримання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги пільговик зобов’язаний подати в структурний підрозділ соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, які підтверджують відсутність доходів за даний період.

У разі, коли середньомісячний дохід в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг впродовж дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

Після закінчення дванадцяти місяців структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період.

Згідно з пунктом 169.4.1 Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4, та округленого до найближчих 10 гривень.

Прожитковий мінімум з розрахунку на одну особу для працездатних осіб на 1 січня 2018 року складає 1762 гривні.

Величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу, складає у 2018 році – 2470грн. (1762 х 1,4).

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
6) доходи від підприємницької діяльності;
7) допомога по безробіттю та інші виплати, які проводяться фондами соціального страхування.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, призваних на строкову військову службу) та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб; для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи – трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України до членів сім’ї пільговика при наданні пільг відносяться:
– дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (віком до 18 років);
– неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи;
– непрацездатні батьки;
– особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Надання пільг з урахуванням середньомісячного сукупного доходу поширюється на оплату послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, комунальних послуг (централізоване постачання води, водовідведення, газо - та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів, придбання твердого палива, скрапленого газу, послуг із встановлення телефонів, а також підтвердження права на інші види пільг, що надаються з врахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування, тощо) відповідно до законодавства.

Пільговики, які з врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, втратили право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, можуть скористатись правом на надання житлової субсидії. Субсидія таким громадянам розраховується без врахування пільг.

Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї припиняється:

– коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;
– коли пільговиком не надана декларація про доходи сім’ї після закінчення терміну надання пільг (дванадцяти місяців);
– якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги – з місяця, в якому виявлено порушення;
– за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Зайво переплачені (виплачені) суми пільг внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними даними, повертаються ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звертатись в районні управління соціального захисту населення та департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради


Комменатрии заблокированы администрацией издания

Сайт Снигиревского района. Наш E-mail: sn@newsmk.info

 

Використання матеріалів сайту можливе тільки із зазначенням нашого сайту як першоджерела!